تبلیغات

شروع می کنیم به امید اینکه بتوانیم ادامه دهیم - اعجاز عددی قرآن کریم
هرچه از دستمان بر می آید انجام می دهیم

اعجاز عددی قرآن کریم

سه شنبه 22 آذر 1390 09:45 ق.ظ

نویسنده : نسل سوم

تعداد بکار رفتن کلمات در قرآن:

* واژه دنیا در قرآن كریم 115 بار به‌كار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.

* شیاطین 68 مرتبه، ملائكه هم همین تعداد.

* حیات 71 بار، موت هم همین تعداد.

* علم و معرفت و مشتقات...

تعداد بکار رفتن کلمات در قرآن:

* واژه دنیا در قرآن كریم 115 بار به‌كار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.

* شیاطین 68 مرتبه، ملائكه هم همین تعداد.

* حیات 71 بار، موت هم همین تعداد.

* علم و معرفت و مشتقات آنها 811 بار، ایمان و مشتقات آن هم همین تعداد.

* ابلیس یازده بار، و استعاذه از او هم به همین تعداد.

* كلمه یوم به معناى روز (به صورت مفرد) 365 بار به تعداد روزهاى سال (شمسى) در قرآن به كار رفته است و به صورت تثنیه و جمع سى بار، به‌تعداد روزهاى ماه.

* كلمه شهر به معناى ماه، 12 مرتبه در قرآن دیده مى‌شود به تعداد ماه‌هاى سال.(1)

* ساعت / الساعه در قرآن كریم 24 بار به‌كار رفته است به تعداد ساعات شبانه‌روز.

* سماوات السبع یا سبع سماوات، هفت بار به‌كار رفته است.

 سجد و مشتقات آن 34 مرتبه به‌كار رفته است كه برابر مجموع سجده‌هاى هفده ركعت نماز شبانه‌روزى است، از قرار هر ركعتى دو سجده، جمعاً 34 سجده.

* لفظ صلاه و قیام و اقیموا و مشتقات آن 51 بار به‌كار رفته است كه برابر با هفده ركعت نماز واجب و 34 ركعت نماز مستحب شبانه‌روزى است.

* مشتقات وصى / توصیه به تعداد اوصیاى الهى دوازده بار به كار رفته است.

* لفظ شیعه و مشتقاتش دوازده بار در قرآن به كار رفته است.

* مشتقات فرقه، 72 بار به كار رفته است و این به تعداد 72 فرقه اسلامى است.

* كلمه (امام) به معناى رهبر و زمامدار الهى به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن كریم تكرار شده است كه مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنى مبنى بر اینكه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر مى‌باشند.

* كلمه (رجل) به معناى مرد مساوى كلمه (امراه) به معناى زن هر كدام 24 بار آمده است.

* كلمه (الحسنات) به معناى خوبى‌ها و كلمه (سیئات) به معناى گناهان هر كدام 180 بار تكرار شده است.

* كلمه (الحیاه) به معناى زندگى وكلمه (الموت) به معناى مرگ هر كدام 145 بار تكرار شده است.

* كلمه (ارسل) به معناى فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآن كریم تكرار شده است و نام 28 پیامبرى كه در قرآن از آنها نامى آورده شده است نیز مجموعاً 513 بار تكرار شده است.

* كلمه (الرسل) به معناى پیامبران و كلمه (الناس) به معناى مردم هر كدام 368 بار تكرار شده است.

* كلمه (سرور) به معناى شادى و كلمه (حزن) به معناى غم و اندوه هر كدام 4 بار تكرار شده است.

* كلمه (الحر) به معناى گرما و كلمه (البرد) به معناى سرما هر كدام 4 بار تكرار شده است.(2)

1- اعجاز عددی قرآن کریم، نوشته عبدالرزاق نوفل، ترجمه آقای مصطفی حسینی طباطبایی

2-من الاعجاز البلاغى و العددى للقرآن الكریم، نوشته دكتر ابوزهراء النجدى قران پژوه شیعه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اعجاز عددی ، قرآن کریم ،
آخرین ویرایش: - -